משרות ללא חובת מכרז (חלקם להגשה עד 3.3.2011 !!)

נשלח 2 במרץ 2011, 8:43 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 2 במרץ 2011, 8:50 ]

משרות ללא חובת מכרז

משרות פנויות עד דרגה 17

מכרזים
 • למשרד התמ"ת דרוש רכז בכיר (אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה), המשרה מיועדת לאוכלוסיה הלא יהודית בלבד. מקום העבודה: תל-אביב  פרטי המכרז
  תאריך האחרון להגשת מועמדות 6.3.2011

 • ליחידת הבחינות בנציבות שירות המדינה דרוש/ה בוחן/נת בסניף תל - אביב וירושלים- פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 24/2/2011

 • למטה לביטחון לאומי דרושים מועמדים למשרה מלאה - רע"ן מחקר מדיניות וניהול ידע במטה ללוחמה בטרור המשרה במרכז הארץ - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 24/2/2011

 • דרוש עורך דין למילוי מקום במשרד ממשלתי, מקום העבודה: ירושלים- פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 24/2/2011

 • לרשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול דרוש סטודנט/ית, מקום: ירושלים - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 24/2/2011

 • לרשות ההגבלים העסקיים דרוש למילוי מקום רכז/ת לשכה בכיר/ה, מקום העבודה: ירושלים - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 23/2/2011

 • לרשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול דרוש רכז בכיר (מרשם ומעמד), מקום העבודה: מזרח ירושלים
  - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 23/2/2011

 • למחוז איו''ש של המשרד להגנת הסביבה דרוש/ה סטודנט/ית, מקום העבודה:בית אל - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 23/2/2011

 • למטה לביטחון לאומי דרושים מועמדים למשרה במילוי מקום – ע' רמ"ד, המשרה בירושלים- פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 23/2/2011

 • ללשכה המשפטית של משרד המשפטים דרוש/ה סטודנט/ית למשפטים, לסיוע בעבודת הלשכה המשפטית. מקום העבודה: ירושלים -  פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 23/2/2011

 • למנהלת תנופה דרוש מנהל תחום בכיר (מנהל, תפעול ותקציב) מקום עבודה: ירושלים - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 23/2/2011

 • למטה לביטחון לאומי דרוש למשרה מלאה – ע' רמ"ד המשרה בירושלים - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 20/2/2011

 • דרוש עו"ד למנהלת תנופה, עוזר ראשי ליועץ המשפטי מקום העבודה: גבעת שאול, ירושלים - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 14/2/2011

 • למשרד התקשורת בתל-אביב, לאגף פיקוח ואכיפה - מערך התקשורת, תחום פיקוח על השירות לצרכן, דרוש/ה סטודנט/ית - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 13/2/2011

 • למטה לביטחון לאומי – משרד ראש הממשלה דרושים מועמדים למשרת ראש חטיבת תפיסת הביטחון ותפיסת ההפעלה מקום העבודה: ירושלים - פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 13/2/2011

 • למטה לביטחון לאומי – משרד ראש הממשלה דרושים מועמדים למשרת רמ"ד מדיניות ביטחון מקום העבודה: ירושלים -  פרטי המכרז
  תאריך פרסום: 13/2/2011

Comments