מועמדים/ות להפעלת סוכנות דואר באזור התעשיה – ירכא

נשלח 2 בספט׳ 2010, 9:32 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 2 בספט׳ 2010, 9:32 ]

חברת דואר ישראל בע"מ

לחברת דואר ישראל  מרחב חיפה צפון

מתבקשים מועמדים/ות להפעלת סוכנות דואר באזור התעשיה  ירכא

מהות התפקיד:  עיסוק בעבודות דואריות ומתן שירותים בנקאיים.

הסוכן לא יהיה במעמד של עובד חברה אלא יועסק על פי חוזה קבלניכאשר תקופת ההתקשרות הנה לשנה עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

1.         בעל השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד) או השכלה

שוות ערך המוכרת על ידי היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך או בעל תעודת בגרות או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך.

2.         ידיעת שפות: שליטה מלאה (קריאה, כתיבה, דבור) בעברית

ויכולת קריאה וכתיבה בשפה לועזית נוספת אנגלית או צרפתית. כן נדרשת גם שליטה מלאה בשפה הערבית (קריאה, כתיבה, דיבור).

3.         על המועמדים להפעלת הסוכנות להציע מבנה מתאים

להפעלתו בגודל שלא כ-30 מ"ר באזור התעשיה ירכא, במתחם: מכיכר הרפואה ועד כיכר הרכב.

על המבנה הנ"ל למלא אחר דרישות המפרט המצורף למסמכי המכרז.

(למבנה תהיה גישה נוחה ומסודרת לקהל ולאנשים עם מוגבלויותתתאפשר גישה וחנייה לפריקה וטעינה של רכב דואר בתפקיד).

4.         על המועמדים/ות להפעלת הסוכנות הנ"ל להתחייב לגור

בישוב בו תפעל הסוכנות או בסביבה הקרובה ברדיוס של כ  20 ק"מ.

מועמדים/ות מתאימים/ות ישלחו בשלב מתקדם של ההליך למבחני איבחון.

בחירת הסוכן/ת מבין המועמדים/ות תעשה בידי ועדת המכרזים של חברת דואר ישראל, בהתחשב בכל הנתונים הנדרשים מסוכן/ת דואר. החברה אינה מתחייבת לבחור במועמד כלשהו.

על כל מועמד/ת לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 360 ש"ח (אשר לא יוחזרו) אצל: גב' ימית טרוסט, קומה 4, בנין שקמונה, חבקת הדואר, רח' פלי"ם 19, חיפה בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00, טל': 04-6304024.

כנס מועמדים/ות יתקיים כלהלן:

ביום א' 29/8/10 בשעה 10:00 בכיתת ההדרכה, קומה ג', בנין שקמונה, חברת הדואר, רח' פלי"ם 19, חיפה.

על המועמד/ת להגיש הצעתו/ה על גבי מסמכי המכרז בתוך מעטפה סגורה וחתומה עליה ירשם: "מכרז לסוכנות דואר באזור התעשיה  ירכא". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים המפורטת להלן עד ולא יאוחר מיום5/9/10 בשעה 14:00.

תיבת המכרזים ממוקמת בסניף הדואר שקמונה, ליד עמדת המאבטח בכניסה לבניין חברת הדואר, מרחב חיפה

Comments