רישום למכללת כנרתההרשמה פתוחה עד להודעה חדשה כאן.

טופס רישום פרטיים אישיים למעוניינים בלימודים בחינם במכללה האקדמית כנרת