מודעות‏ > ‏

חישוב בגרות מתואמת

נשלח 26 בדצמ׳ 2011, 6:08 על ידי רנין מרכז ריאן להכוון תעסוקתי ירכא   [ עודכן 1 בינו׳ 2012, 8:21 על ידי היתם אבו יוסף ]
דוגמא לחישוב ממוצע ציון בגרות מתואם 

עמודה 1

מקצוע    
עמודה 2 

מספר 
יח"ל    
עמודה 3

תוספת לציון*  
עמודה 4

ציון הבגרות 
עמודה 5

עמודה 3 + עמודה 4 
עמודה 6

עמודה 2 כפול עמודה 5
תנ"ך
הבעה עברית
3
  80
90

 80
90
 240
180
אנגלית
מתמטיקה
היסטוריה
אזרחות
ספרות
 5
4
2
1
5
 25
12.5


20
90
90
70
90
80 
 115
102.5
70
90
100
 575
410
140
90
500
 סה"כ א'
(ללא מקצועות בחירה)
22     2135
חינוך
כימיה
(מקצועות בחירה)
4
 90
70 
90
70 
360
210 
 סה"כ ב' 
(כולל מקצועות בחירה)
29     2705


חישוב ממוצע מתואם לפי סה"כ א' -        97.05 = 2135:22  
                                               

חישוב ממוצע מתואם לפי סה"כ ב'-        93.28 = 2705:29 

 * חישוב התוספות לציון הבגרות הניתן לציון 60 ומעלה ומחושב כדלקמן:

  4  יחידות באנגלית ומתמטיקה  12.5 נק'
  4  יחידות במקצועות אחרים       10  נק'
  5  יחידות באנגלית ומתמטיקה    25  נק'
  5  יחידות במקצועות אחרים       20  נק'
  7  יחידות במקצועות טכנולוגים   20  נק'

חישוב ממוצע הבגרויות לפי סה"כ א' : חישוב זה נעשה ללא מקצועות הבחירה, הוא אפשרי בתנאי שמס' היחידות לא יפחת מ- 20 יחידות.
חישוב זה נותן את התוצאה האופטימלית והוא משמש בסיס לבדיקת ציוני ההתאמה והקבלה למוסדות ההשכלה השונים.

חישוב ממוצע בגרויות לפי סה"כ ב': חישוב זה נעשה על כל ציוני הבגרות ובמקרה זה התוצאה אינה התוצאה האופטימלית הרצויה.

Comments