מלגות‏ > ‏

המועצה הדתית הדרוזית מודיעה על חלוקת מלגות לסטודנטים הדרוזים

נשלח 6 ביוני 2010, 12:20 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 20 ביוני 2010, 11:15 ]

 

 

המועצה הדתית הדרוזית העליונה

المجلس الديني الدرزي الأعلى
 
הודעה לסטודנטים הדרוזים על חלוקת מלגות המועצה
 
המועצה הדתית הדרוזית החליטה על חלוקת מלגות לסטודנטים הדרוזים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ללימודים אקדמאיים, אשר עונים על אחד הקריטריונים המפורטים להלן:
 
1. סטודנטים דתיים המקיימים אורח חיים דתי (על פי אישור סאיס בית התפילה אליו הוא משתייך).
 
2. סטודנטים ממשפחה בעלת מצב סוציו אקונומי נמוך (על פי אישור שירותי הרווחה של הרשות המקומית).
 
3. סטודנטים מצטיינים (על פי אישור המוסד שבו הם לומדים בצירוף לוח ציונים).
 
4. סטודנטים הלומדים לימודי רפואה ומדעים מדויקים (על פי אישור המוסד להשכלה גבוהה).
 
הערות:
 
1. סטודנטים אשר כל שכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גופים ממלכתיים או מוסדות וארגונים, אינם זכאים לקבל מלגה מהמועצה.
 
2. את טופס הבקשה למלגה המצורף להודעה זו, יש להגיש לא יאוחר מיום שישי 25 ביוני 2010.
 
3. את הטפסים ניתן להגיש למשרד המועצה, באתר נביא אלח'דר עליו השלום בכפר יסיף – או בדואר רשום – עבור המועצה הדתית הדרוזית העליונה ת"ד 1 כפר ג'ולס 24980.
 
4. לבירורים נא לפנות למזכיר המועצה שיח' תופיק סלאמהבטלפון נייד 050-7490914, או טלפון 04-9965569.
 
5. הסטודנט יחתום בחתימת ידו על טופס הבקשה, והוא מצהיר שכל הפרטים שנרשמו נכונים ומלאים.
 
6. ניתן לקבל טפסים גם במשרדי המועצה, באתר נביא אלח'דר עליו השלום בכפר יסיף ואצל השומרים בכניסה.
 
מסמכים אשר יש לצרף לבקשה:
 
1. אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד, מהמוסד האקדמי המוכר אשר בו הסטודנט לומד.
 
2. סטודנט דתי יצרף אישור של ראש בית התפילה ( הסאיס )  על היותו דתי המקיים אורח חיים דתי.
 
3. סטודנט ממעמד סוציו אקונומי מיוחד יצרף אישור משירותי הרווחה של הרשות המקומית על מצב המשפחה.
 
4. סטודנטים מצטיינים יצרפו אישור המוסד שבו הם לומדים, בצירוף לוח ציונים.
 
5. סטודנטים הלומדים לימודי רפואה ומדעים מדויקים יצרפו אישור המוסד להשכלה גבוהה.
 
 אנו מאחלים לכל הסטודנטים שלנו הצלחה בלימודיהם והישגים מרשמים, עלו והצליחו.

מצורף קובץ בשם מלגה מהמועצה הדתית הדרוזית 
 
Comments