מלגות‏ > ‏

מלגה - שנת לימודים ראשונה חינם

נשלח 26 בפבר׳ 2012, 9:33 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 11 במרץ 2012, 1:59 ]

שנת לימודים ראשונה חינם

עבור תושבי הפריפריה

שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ב או תשע"א

במוסדות להשכלה גבוהה

            א.     כללי

      במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים שמטרתו עידוד השכלה גבוהה, נוספה

הטבה אשר מקנה מלגה בגובה שכר הלימוד, המפורסם ע"י המל"ג, ללומדים שנה ראשונה לתואר החל מתשע"א במוסדות להשכלה גבוהה מטעם הקרן לעידוד השכלה גבוהה.

              ב.     תנאים כלליים

1.      שחרור מצה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי החל מה-1.1.2010.

2.      משך שירות עפ"י הנדרש בתקנות החוק.

3.      מגורים בפריפריה ביישוב הכלול בחוקי הרשויות לפיתוח הנגב והגליל, ב-5 שנים מתוך 6 השנים שקדמו ללימודים האקדמאיים.

4.      סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות, ובמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, שאינם נמנים עם המוסדות בפריפריה המזכים בשנת לימודים ראשונה חינם.

ג.      תנאי הזכאות להטבה:

       הזכאות להטבה נקבעת עפ"י הכללים והקריטריונים (המפורטים בסעיף ב' לעיל). כמות המלגות הינה מוגבלת ותינתן עפ"י דירוג המשקלל מצב סוציו אקונומי, מדד פריפריאלי ואיכות שירות. מלגות ממשלתיות אחרות יקוזזו מסך ההטבה.

גובה ההטבה לזכאים הינה עד לסך 9,846 ₪ עבור שנה"ל תשע"ב, ועד לסך 9,521 ₪ עבור שנה"ל תשע"א.   אשר יועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאי.

               ד.     נוהל הגשת הבקשות

סטודנט המעוניין להגיש מועמדותו, ירשם בכתובת: https://www.hachvana.mod.gov.il

            'דף הבית' > 'כתבו לנו' > 'הקרן לעידוד השכלה גבוהה'.

** בוגרי מכינה קדם אקדמאית הלומדים שנת לימודים ראשונה במוסדות להשכלה גבוהה ייהנו מהטבה מוגדלת.

            המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום חמישי, כ"א באדר התשע"ב ( ה- 15 במרץ 2012)

Comments

Comments