מלגות‏ > ‏

מלגה לתואר שני ושלישי

נשלח 16 במרץ 2011, 12:55 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 16 במרץ 2011, 13:41 ]
רישום מתנ"ס לקליטת סטודנטים מתנדבים

משרד המדע והטכנולוגיה,

 - מלגה לסטודנטים תואר שני ושלישי עם חובת ביצוע פעילות התנדבותית בהיקף שעות מוגדר.

מצורף קובץ הסבר עבור האופן שבו הסטודנטים יצטרכו לפעול.
ומצורף קובץ פניה לגופים לצורך ההתנדבות.

טופס המענה והאישורים הנדרשים יש להגיש באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו:
mitnadev@most.gov.il עד לתאריך 31.3.11

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אבי ענתי סמנכ"ל לתאום תכנון ובקרה בדוא"ל: avi@most.gov.il

זמן נותר להגשה

תגובותComments