מלגות‏ > ‏

מלגת התנועה הדרוזית הציונית

נשלח 11 בנוב׳ 2010, 4:55 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 17 בנוב׳ 2010, 12:15 ]
 המועצה הציונית בישראל                                                                         התנועה הציונית הדרוזית

 

מודיעים בזאת על

"חלוקת מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים"

 

כמידי שנה מחלקת המועצה הציונית בישראל והתנועה הציונית הדרוזית כ-60 מלגות לסטודנטים/ות דרוזים וצ'רקסים.

המלגות נתמכות ע"י fund   capegate, דרום אפריקה.

עבור משפחת קפלן הענקת המלגות היא בעלת משמעות וחשיבות גבוהה ביותר.

חזונו של מנדל קפלן ז"ל לאפשר לסטודנטים להשקיע את מלוא זמנם ומרצם ברכישת ידע וקבלת תואר אקדמי ללא כל מחויבות אשר עשויה להפריע לסטודנטים בלימודיהם.

גובה המלגה 6,000 ₪.

 

בקשות ניתן להגיש לא יאוחר מיום 30/12/2010. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה תדחנה.

 

זמן נותר להגשה

קריטריונים  לזכאות למלגה:

1. סטודנטים ממוסדות לימוד המוכרים ע"י המל"ג הלומדים בתכנית מלאה.

2. מקצועות ההנדסה, חינוך גופני וספורט, תיאטרון, מוסיקה, ספרות, אמנות ומחול, קולנוע, רפואה משפטים. 

3. בנוסף , תינתן עדיפות לעוסקים בחקר הציונות או תחומים הקשורים ליחסי דרוזים- יהודים 

    וזהותה הציונית - יהודית - דמוקרטית של מדינת ישראל.

4. הלומדים במכללות באזור הצפון והדרום זכאים למלגות רק משנה ב'. 

5. תינתן  עדיפות לנשים, למשפחות שכולות ולמשפחות בעלות הכנסה נמוכה.

6. שרות צבאי מלא בצה"ל (לבנים), אלא אם קיים פטור 

7. בשנה זו יחולקו מלגות למתגוררים בגליל המערבי בלבד :

    (ג'וליס, ירכא, אבו סנאן, ג'ת, סג'ור, מג'אר, רחנייה, כפר קמא, רמא, שפרעם).

     בשנה הבאה יחולקו המלגות לתושבי הגליל העליון ובעוד שנתיים לתושבי הכרמל.

                

 אישורים שיש לצרף לבקשה:

  • אישור לימודים בו מופיע מסלול הלימודים של הסטודנט, עדכני ומאושר ע"י המוסד.
  • צילום פנקס מילואים / תעודת שחרור.
  • סטודנט המתוקצב, נתמך או מקבל סיוע אחר, עליו לצרף אישור לרבות בדבר גובה הסיוע וכתובת המוסד התומך.
  • על סטודנט אשר לו אחים אחרים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה  לצרף אישור על לימודיהם.
  • סטודנט נכה יצרף אישור.
  • סטודנט העובד יצרף תלושי שכר (2 תלושים אחרונים).
  • סטודנט הנסמך על שולחן הוריו יצרף 2 תלושי שכר של האב. 

כל הבקשות שתגענה למועצה הציונית תיבדקנה ע"י ועדה ציבורית שהוקמה למטרה זו. 

הועדה תתכנס במהלך חודש ינואר 2011. הועדה אינה מתחייבת להעניק מלגות לכל הפונים. 

תשובות תשלחנה בחודש פברואר למתאימים בלבד. בחודש זה יתקיים טקס חלוקת המלגות. 


בכבוד רב,

       דרור מורג                                                                                                    יוסף נאסר אדין

יו"ר המועצה הציונית בישראל                                                                           יו"ר התנועה הציונית הדרוזית

מצורף קובץ הבקשה:

Comments