מלגות‏ > ‏

מלגת עמירים – אייסף לשנת 2013-14

נשלח 27 באוג׳ 2013, 13:44 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 27 באוג׳ 2013, 13:51 ]
קול קורא: מלגת עמירים – אייסף
מלגת לימודים משותפת בין עמותת עמירים לבין קרן אייסף

ממגוון הפעולות שעמותת עמירים עושה, מאז היווסדה ועד היום, למען המגזר הדרוזי בפרט והחברה הישראלית בכלל, הינו הענקת מלגות סיוע לסטודנטים הלומדים לקראת תואר אקדמי במדעים מדויקים והנדסה.

השנה עמירים מרחיבה את פועלה למען קהילת הסטודנטים, ובנוסף למלגה השנתית הינה רוקמת שיתוף פעולה עם קרן אייסף – הקרן הבינלאומית לחינוך. 
שיתוף פעולה זה מתבטא בהענקת מלגות לסטודנטים שיימצאו זכאים למלגה המשותפת עמירים – אייסף.

גובה המלגה המשותפת:
יעמוד על 15000 ₪ לשנה לתואר ראשון למשך 3/4 שנות לימודים (תלוי במקצוע הלימודים).
              17500 ₪ לתואר שני.

בנוסף, סטודנטים שיימצאו זכאים ויהיו שותפים בפרויקט המוכר ע"י פר"ח / קרן גרוס ייהנו ממלגת פר"ח / קרן גרוס שתועבר אליהם ישירות מארגונים אלו.

זכאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים העומדים בכל התנאים הבאים :
- סטודנטים בני העדה הדרוזית, שהתקבלו ויחלו לימודים לקראת תואר ראשון או שני במדעים מדויקים, הנדסה, ומדעי החברה,     
  במוסד לימודים המקיים שת"פ עם קרן אייסף (תינתן עדיפות לשנה ראשונה).
- בוגרי שירות צבאי או לאומי מלא.
- סטודנטים בעלי פוטנציאל למעורבות חברתית, כפי שייבחן במרכזי הערכה וראיונות
אישיים.
- סטודנטים בעלי זכאות כלכלית ע"פ הקריטריונים של השותפים למלגה.
- עמידה בחובות הקרן כמפורט באתר קרן אייסף http://www.isef.org.il
- חברות בתוכנית תיבחן מדי שנה על פי התקדמות אקדמית ועמידה בתנאי התוכנית.

מועמדות לתוכנית ניתן להגיש בין התאריכים 26.8.2013 - 8.9.2013 כולל
להלן קישור לטפסי ההרשמה של אייסף: לחץ כאן

בנוסף, יש למלא את טופס ההרשמה של עמירים (מצ"ב) ולשלוח
לכתובת: עמותת עמירים, ג'וליס 
24940 , ת"ד 1095 בדואר רגיל בלבד. 
חובה לצרף את כל האישורים המופיעים בגוף הטופס,
חובה למלא את שני הטפסים (הטופס של עמירים ושל אייסף).

מועמדים אשר יימצאו מתאימים יזומנו לוועדת קבלה.
הבהרה: המלגה הנ"ל אינה מלגת עמירים השנתית, לבירורים: amirim.mada3@gmail.com

בברכה,
    סלמאן עאמר                                                                                                                תומר סמרקנדי
 יו"ר ומנכ"ל                                                                                                                        מנכ"ל
                    עמותת עמירים                                                                                                                אייסף ישראל
Ċ
היתם אבו יוסף,
27 באוג׳ 2013, 13:44