מלגות‏ > ‏

מלגות לחיילים משוחררים מקרן האפוטרופוס לשנת 2012

נשלח 20 במאי 2012, 9:20 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 20 במאי 2012, 11:43 ]

כל מי שמקבל הודעה זו לאימייל שלו מתבקש להעביר אותה לחיילים משוחררים

הנושא: מלגות מקרן האפוטרופוס לשנת 2012

 הריני להודיעכם כי היחידה להכוונת חיילים משוחררים קיבלה אפשרות להעניק מלגות מקרן האפוטרופוס לחיילים משוחררים, כדלהלן :  

א.      מלגת לימודים ע"ש סגן אלוף אליעזר דינאי ז"ל

            סכום המלגה 10,000 ₪ . המלגה הינה חד שנתית.
            בהתאם לנהוג ביחידה להכוונת חיילים משוחררים, על מקבלי מלגות להעניק שעות התנדבות בקהילה.  
            תנאי סף להרשמה: (יש לענות על כל תנאי הסף הנדרשים בעת ההרשמה למלגה)
            1.       חיילים משוחררים, עד 5 שנים מתום שירותם בשירות חובה, אשר שירתו בחיל התותחנים בלבד
            2.       לומדים לימודי תואר ראשון מוכר במוסד לימודים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
            3.       אי קבלת מלגה ללימודים מגורם/גורמים אחרים בסכום העולה על 10,000 ₪
            4.       עמידה בקריטריונים הסוציאליים והכלכליים הנהוגים ביחידה, לקבלת מלגה (יידרשו מסמכים רשמיים תומכים)

ב.      מלגת לימודים ע"ש אביבה אלוירה אילן
        
           סכום המלגה 5,666 ₪. המלגה הינה מלגה המשכית (בהתאם לעמידה בתנאים).
           בהתאם לנהוג ביחידה להכוונת חיילים משוחררים, על מקבלי מלגות להעניק שעות התנדבות בקהילה. 
           תנאי סף להרשמה: (יש לענות על כל תנאי הסף הנדרשים, בעת ההרשמה למלגה)
           1.       חיילים משוחררים, עד 5 שנים מתום שירותם בשירות חובה, אשר שירתו בחיל השריון בלבד 
           2.       לומדים לימודי תואר ראשון מוכר במוסד לימודים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
           3.       הוכחת הצטיינות בלימודי התואר
           4.       אי קבלת מלגה ללימודים מגורם/גורמים אחרים בסכום העולה על 10,000 ₪
           5.       עמידה בקריטריונים הסוציאליים והכלכליים הנהוגים ביחידה, לקבלת מלגה (יידרשו מסמכים רשמיים תומכים)

 ג.       נוסף למלגות המפורטות מעלה קיימת אפשרות להגיש מועמדים למלגות הבאות :
        
            1.         קרן מרסלן בלוך: מיועדת לחיילים משוחררים הלומדים לימודים טכניים.
            2.         קרן ברינד רות: מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם הלומדים בקורס מקצועי.
            3.         קרן גולדברג עדה ופנחס: מיועדת לחיילים משוחררים הלומדים לימודים אקדמאים.
            4.         קרן גליקסמן טקילה: מיועדת לקצינים משוחררים הלומדים לימודים אקדמאים.
            5.         קרן שולימסון יטה (א):  מיועדת לחיילים משוחררים הלומדים בקורס מקצועי.
            6.         קרן שולימסון יטה (ב):  מיועדת לחיילים משוחררים הלומדים הוראה בסמינרים ו/או בישיבות הסדר . 
            7.         קרן הליצקי: מיועדת לחיילים משוחררים ו/או בנות שירות לאומי משוחררות הלומדים בקורס מקצועי ו/או בלימודי            
                     בגרות שלא במסגרת המכינות הקדם אקדמיות. .
         8.         קרן חסיד מרים: מיועדת לחיילים משוחררים אשר לומדים בלימודים אקדמאים.
           9.         קרן מרדכי וגראלדנה אלון: מיועדת לחיילים משוחררים אשר הוכרו כ- בודדים משך כל תקופת שירותם למטרת  
                        סידור ראשון באזרחות .

ד.      להלן מספר מקסימאלי של בקשות שניתן להגיש באמצעות המרכזים:

1.       למלגת לימודים ע"ש סגן אלוף אליעזר דינאי ז"ל ומלגת לימודים ע"ש אביבה אלוירה אילן, ניתן להגיש ללא הגבלה .  המועד האחרון למסירת/העברת הבקשות למלגות המפורטות בסעיפים א ו-ב,  ללשכה המחוזית חיפה והצפון, הינו 14/6/2012 בשעה 12:00.

2.       לכלל המלגות המפורטות בסעיף 3 לעיל , ניתן להגיש עד 5 מועמדים בסה"כ.  והמועד האחרון למסירת/העברת הבקשות למלגות המפורטות בסעיף ג , ללשכה המחוזית חיפה והצפון, הינו 3/6/2012 בשעה 12:00.


 ה.      אופן הגשה :

3.       חיימ"ש העונה לקריטריונים לעיל ומבקש להגיש מועמדות לאחת מהמלגות  נדרש להדפיס ולמלא את טופס המועמדות (מצ"ב טופס הבקשה), אותו ניתן להוריד גם מאתר היחידה בקישור הבא: http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/milgot/apotropos.pdf

4.       להגיע למסירת הטופס הממולא והטפסים הנדרשים (בהתאם לרשימה המפורטת בסעיף 15 בטופס הבקשה) לצורך אימות נתונים או למרכז הצעירים / הון אנושי או ללשכה המחוזית בחיפה.

5.       בקשות, שלא צורפו אליהן כל המסמכים כנדרש לא יטופלו.

6.       אין להגיש מועמדים אשר מקבלים מלגות אחרות דוגמת אימפקט, פיס, הישג, עתידים.

                  7.       אין להגיש מועמד/ת ליותר ממלגה אחת מהמלגות המפורטות לעיל.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

בברכה,

מועין מקלדה

מנהל מחוז חיפה והצפון

 


Comments