מלגות‏ > ‏

קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס - מלגה לשנת 2102-13

נשלח 1 בפבר׳ 2013, 9:01 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 1 בפבר׳ 2013, 9:03 ]

קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס מקדמת דו–קיום דרך סיוע להשכלה גבוהה.

הקרן מעניקה מלגות לישראלים - הן יהודים והן ערבים - בדרכם ללימודים גבוהים.
פעילותה לקידום ערכי השלום, המצוינות וההידברות היא ייחודית. 

הקרן הינה העמותה הישראלית היחידה אשר מחלקת מלגות ליהודים וערבים גם יחד, מתוך מחויבותה של הקרן לתמוך בחינוך ומצוינות אקדמית בישראל, לצד קידום ערכים של שוויון ודו–קיום.


הנחיות למילוי הבקשה:

1. מילוי נכון ומתאים של טופס הבקשה בצירוף כל הפרטים המבוקשים בהתאם לאמור בבקשה
טפסים שחסרים בהם פרטים / או אישורים לא יובאו לדיון בכלל.

2. אישור מקום העבודה על גובה ההכנסה ברוטו לחודש , או תלוש משכורת אחרון של ההורים
או של המבקש אם הוא עובד , אישור על הכנסת בן /בת הזוג אישור מקורי בלבד .

3. אישור לימודים מהמוסד , וכן אישור על גובה שכר לימוד ועל תשלום אחד לפחות (אישור
מקורי בלבד). (סטודנטים פטורים מתשלום לא יקבלו מלגה בשנת הפטור ).

4. תוכל/י לצרף מכתב ובו תוספת פרטים שאינם כלולים בשאלון , שאת/ה סבור/ה כי מן הראוי
להביאם לידיעת הוועדה .

5. על המבקש להתחייב לתרום לקהילה 20 שעות ולהודיע להנהלת הקרן על מקום התרומה כדי
לבקר במקום .

6. מועד הגשת הבקשות הוא מ 1/2/2013 ועד 28/2/2013 מכל שנה , בקשות שתגענה לאחר
מועד זה לא תובאנה לדיון .

7. על המבקש לצרף המחאת דואר בסך 35 ₪ עם הבקשה על שם קרן מלגות, כדמי רישום
וטיפול בבקשה התשלום חובה וצ'ק לא יתקבל .

8. את הבקשה יש להגיש עם הטופס המקורי , אין להכניס שינויים בטופס.

9. על המגיש לצלם תעודת זהות עם הספח ולצרף לבקשה

10 . את הבקשה יש להחזיר בדואר רגיל בלבד לכתובת הקרן כמפורט לעיל ולא לשלוח בפקס ולא
בדואר רשום אחרת הבקשה תוחזר למגיש .

11 . רק סטודנטים לקראת לימודם באוניברסיטה ובמכללה , רשאים להגיש בקשה למלגה
במגמות הבאות : רפואה ,רוקחות ,סיעוד ,הנדסת מחשבים ,עבודה סוציאלית,אנגלית,כלכלה

12 .בקשה שאינה עונה על הקריטריונים שנקבעו או שאינה נתמכת בכל האישורים הדרושים
,לא תועלה לדיון .

13 . סטודנטים שלומדים בחו"ל לא רשאים להגיש בקשה למלגת הלימודים.

14 . אבקש מכלל הסטודנטים להקפיד בבקשה על דף ההנחיות אחרת הבקשה תידחה

              
            www.wisam-fund.org              fax:+ 972-4-678-6716

            info@wisam-fund.org             p.o.box 18570 dair hana 24973

                                                                             ת.ד. 18570 דיר חנא - 24973       


מצורף טופס הרשמה לשנת 2012-13

Ċ
היתם אבו יוסף,
1 בפבר׳ 2013, 9:01
Ċ
היתם אבו יוסף,
1 בפבר׳ 2013, 9:01
Comments