צפי הגיוסים בתעשיית ההיטק והביוטק לשנת 2013 - צמיחה זהירה

נשלח 27 בינו׳ 2013, 11:55 על ידי היתם אבו יוסף   [ עודכן 27 בינו׳ 2013, 12:12 ]

גיוסים מתונים, צמצומים מעטים ועליות קלות בשכר: מנהלי ההייטק נכנסים ל-2013 בזהירות אך באופטימיות

שנת 2013 כבר כאן. מה היא צופנת לתעשיית ההייטק והביוטק הישראלית, שסיימה שנה מאתגרת באקלים בינלאומי סוער?

"ההייטק הישראלי נכנס לשנת 2013 באווירה של זהירות. התכנון הוא לגיוס עובדים בהיקפים מוגבלים, ולהעלאות קטנות יחסית בשכר. יחד עם זאת, האווירה חיובית: רק מיעוט קטן מבין החברות מדווחות על תכנית צמצומים, ושום חברה, כמעט, אינה מתכננת קיצוצים בשכר", אומר אייל סולומון, מנכ"ל חברת ההשמה בהייטק אתוסיה.

יחידת המחקר של חברת אתוסיה ערכה סקר בהשתתפות מנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש מתעשיות ההייטק והביוטק. המנהלים נשאלו על היקפי הגיוס הצפויים, על תחומי הגיוס העיקריים, על השיטות המרכזיות לגיוס עובדים ועל תכניות לצמצומים, אם יש. התוצאות – לפניכם.

חברות התוכנה והאינטרנט: ציפייה לגיוסים נרחבים יחסית

מעיבוד הנתונים עולה, כי ברוב החברות (מעל 60%) מצפים לעלייה קלה בלבד בהיקף כוח האדם, של עד 10 משרות חדשות במהלך שנת 2013. בכשליש מהחברות מצפים לעלייה גדולה יותר.

בחלוקה לסקטורים, צפי הגידול הממוצע הגבוה ביותר נרשם בחברות ההייטק בניכוי תחום החומרה, כלומר בחברות התוכנה והאינטרנט: כ-15 משרות חדשות לחברה בשנת 2013. ביותר ממחצית החברות, צפי הגידול השנתי הוא ליותר מ-10 משרות חדשות, ובחמישית מהן – ליותר מ-30 משרות חדשות.

בתעשיית הביוטק, המנהלים מצפים לגידול נמוך יחסית: כ-90% מן החברות הצהירו כי בכוונתן לפתוח השנה 10 משרות חדשות לכל היותר, וב-10% הנותרות מצפים לפתוח בין 11 ל-30 משרות. הצפי הממוצע של חברות הביוטק שהשתתפו בסקר הוא לפתיחת כ-7 משרות נוספות בשנת 2013.

בסקטור החומרה דווח כי כ-70% מן החברות מתכוונות לפתוח לכל היותר 10 משרות חדשות השנה, ועוד כרבע מן החברות מצהירות על כוונתן לפתוח בין 11 ל-20 משרות חדשות. הצפי הממוצע של חברות החומרה שהשתתפו בסקר הוא לפתיחת כ-10 משרות חדשות במהלך השנה.

הגרף שלהלן מתאר את צפי הגיוסים המתוכנן בחלוקה לפי מספר צפוי של משרות חדשות. גרף זה, כמו שאר הגרפים בידיעה, מתייחס לכלל התעשייה (הייטק וביוטק).

היקף גידול החברות: מצפים לגדול – אבל מעט

ומה הגידול הצפוי במצבת כוח האדם של החברות – באחוזים, כלומר יחסית לגודל החברה המעסיקה? כרבע מהחברות שהשתתפו בסקר מצפות לגידול של מעל 10% במצבת כוח האדם של החברה. לעומת זאת, בכ-40% מהחברות מצפים שהיקף כוח האדם לא ישתנה.

בפילוח לפי סקטורים, כלל חברות ההייטק מלבד חברות החומרה דיווחו על גידול צפוי של כ-7% בממוצע. בחברות הביוטק, שיעור הגידול הצפוי הוא כ-3% בממוצע בלבד. בקרב חברות ההייטק, מעט יותר משליש מצהירות שאינן מצפות כלל לגידול בהיקף כוח האדם ב-2013, בעוד שבקרב חברות הביוטק, כשני שלישים (כמעט פי שניים) מצהירות הצהרה דומה. אשר לחברות החומרה, גם במדד זה הן ממוקמות בין חברות ההייטק לחברות הביוטק – שיעור הגידול הצפוי הממוצע הוא של כ-5% מכוח האדם.

הגרף שלפניכם מציג את שיעור הגידול השנתי הצפוי בהיקף המשרות, על פי תשובות החברות שהשתתפו בסקר. הגרף מתייחס לכלל התעשייה.

 

צפי נשירת עובדים: נמוך

צפי החברות לנשירת עובדים הוא נמוך יחסית: בכ-60% מן החברות ישנו צפי לנשירת עובדים בשנת 2013, בשיעור ממוצע של כ-5.5%.

בקרב חברות ההייטק, מלבד חברות החומרה, צפויה נשירת עובדים בכ-54% מן החברות, בשיעור ממוצע של כ-5.5% (כמו הממוצע הכללי באוכלוסיית המחקר). בקרב חברות הביוטק דיווחו 53% מן החברות על צפי לנשירה כלשהי, בשיעור ממוצע של כ-6%. בחברות החומרה, לעומת זאת, דווח כי צפויה נשירה בכ-70% מן החברות, בשיעור ממוצע של 4%.

 

צמצומים: מתוכננים בכ-10% מהחברות

בכ-10% מן החברות שהשתתפו במחקר קיימת תכנית צמצומים לשנת 2013, בהיקף ממוצע של כ-5.8% ממצבת כוח האדם שלהן. הגרף שלהלן מציג את היקף הצמצומים המתוכנן בחברות אלה. ניתן לראות כי כמחצית מהחברות המתכננות צמצומים מצפות להקטין את מצבת העובדים של החברה בהיקף של עד 5%, וכמחצית – בהיקף של 5-10%; בשיעור קטן יחסית של חברות מתוכנן קיצוץ נרחב יותר במצבת העובדים.

"הנתונים מעידים על ציפיות חיוביות לשנה הקרובה", אומר אייל סולומון, מנכ"ל אתוסיה. "שיעור החברות המתכננות צמצומים הוא כעשירית בלבד מכלל החברות – וגם כאן, הצמצומים המתוכננים הם קטנים יחסית. רוב החברות מתכננות לצמוח בשנה הקרובה".

שכר: העלאות קלות, אם בכלל

ומה צפוי בתחום השכר? נפתח במבט קצר אחורה, לשנת 2012: כ-56% מן החברות דיווחו על עדכוני שכר בשנה שחלפה. כשני שלישים מחברות ההייטק עדכנו את שכר עובדיהן; בסקטור החומרה, עדכנו את השכר מעט יותר ממחצית החברות, ובסקטור התוכנה – מעט פחות ממחצית החברות.

בקרב החברות שדיווחו על העלאת שכר, שיעור ההעלאה בשכר בחברות ההייטק מלבד חברות החומרה היה 5.7% בממוצע, לעומת העלאה ממוצעת של כ-4% בחברות הביוטק ו-2.5% בלבד בחברות החומרה.

צמד הגרפים שלהלן מתאר את עדכוני השכר בכלל התעשייה בשנת 2012.

 

כיצד ישתנה השכר בשנה הקרובה? כמו בשנה הקודמת, גם השנה מדווחות כמחצית מן החברות כי אין בכוונתן לעדכן את השכר במהלך השנה. בקרב החברות המצהירות על עליית שכר צפויה בשנה זו, שיעור ההעלאה הצפוי הממוצע עומד על כ-3.3% אחוזים.

בחלוקה לפי סקטורים, כ-58% מחברות ההייטק (מלבד חומרה) מדווחות על העלאת שכר מתוכננת. בחברות שהצהירו שבכוונתן להעלות שכר, שיעור הגידול הצפוי בשכר עומד, בממוצע, על כ-5.5% לעומת השנה החולפת. בקרב חברות הביוטק, כמחצית מן החברות מדווחות על כוונה להעלות שכר, בשיעור ממוצע של כ-3.5%. בקרב חברות החומרה, כמחצית מן החברות מצהירות על כוונות להעלות בשכר, ושיעור העלאת השכר הממוצע הצפוי בחברות אלו הוא כ-3.9%.

תחומי גיוס מרכזיים: פיתוח תוכנה, שיווק ומכירות

תחומי הגיוס המרכזיים לשנת 2013 הם פיתוח תוכנה (46%) ושיווק ומכירות (כ-22%). בכל שאר התחומים צפוי גיוס עתידי מתון הרבה יותר. להלן גרף המציג את התפלגות תחומי הגיוס המוזכרים בסקר:

בחלוקה סקטוריאלית, ניתן לראות כי בענף ההייטק (מלבד חומרה) שלושת תחומי הגיוס המובילים הם פיתוח תוכנה (68%), שיווק (11%) וגיוס בכירים (6%). בענף החומרה, התחומים המובילים הצפויים הם פיתוח תוכנה (40%), פיתוח חומרה (33%) ושיווק (9%). בענף הביוטק, לעומת זאת, הדגשים שונים, ותחומי הגיוס העיקריים על פי צפי החברות הם ייצור (22%), שיווק (20%) ומכירות (18%).

עוד ניתן לראות כי בענפי ההייטק וספציפית – בתחום החומרה, הדרישה למשרות פיתוח (חומרה או תוכנה) גבוהה באופן דרסטי מן הדרישה לתחומים אחרים. בענף הביוטק, הדרישה לאנשי ייצור, לאנשי שיווק ולאנשי מכירות היא, בקירוב טוב, דומה.

להלן גרף המציג את התפלגות תחומי הגיוס לשנת 2013 בחלוקה לענפים.

היכן מגייסים? חברות השמה וחבר מביא חבר מובילות

ללא חלוקה סקטוריאלית, חברות השמה (36%) וחבר מביא חבר (34%) הם מקורות הגיוס הנפוצים ביותר; אחריהם, בפער ניכר, מגיע הגיוס באמצעות רשתות חברתיות (17%).

גיוסים באמצעות אתר החברה, קמפיין, יריד תעסוקה ואמצעים אחרים הנם נדירים הרבה יותר. מדוע? ייתכן שהסיבה לכך היא יעילותם של מקורות הגיוס המובילים, או לחלופין העלות הגבוהה או חוסר היעילות של מקורות הגיוס השכיחים-פחות.

בחלוקה לפי סקטורים מתגלה תמונה אחידה למדי: הן בענף ההייטק (מלבד חומרה), הן בענף החומרה והן בביוטק, מקורות הגיוס הבולטים ביותר הם חברות השמה, חבר מביא חבר ולבסוף ובהפרש גדול (בכל שלושת הענפים) – רשתות חברתיות. בכל שלושת הסקטורים, שני המקורות המובילים מספקים 75-65% מכלל הגיוסים בחברה.

הגרף שלהלן מציג את חלוקת מקורות הגיוס לפי חלוקה ענפית.

על יחידת המחקר של אתוסיה

המידע נאסף על ידי יחידת המחקר בחברת אתוסיה. יחידת המחקר עוקבת אחר מגמות בתחומי התעסוקה בענפי ההייטק, הביוטק, הקלינטק ושוק ההון, ועורכת באופן קבוע סקרי שכר בענפי ההייטק והביוטק. איסוף המידע וניתוחו הם אחד מתחומי הפעילות המאפיינים את גישתה הייחודית של אתוסיה בתחומי משאבי האנוש, ההשמה בכלל וניהול הקריירה בפרט. אתוסיה מייצגת תפיסה מקצועית בתחומי משאבי האנוש ומציעה פתרונות איוש רחבים המבוססים על גישה ממוקדת-אנוש, על ידע מקצועי רחב ועל הבנה עסקית של הענפים הרלוונטיים.